επικύπτω

επικύπτω
(AM ἐπικύπτω) [κύπτω]
1. σκύβω προς τα κάτω, πάνω από κάτι («ὀρθὸς ἕστηκεν ἢ μικρὸν ἐπικύπτων», Αριστοτ.)
2. σκύβω για να κάνω κάτι
μσν.
υποκύπτω
αρχ.
1. στηρίζομαι, ακουμπώ κάπου («τὸν ὑπέργηρον... οἰκέταις τέτταρσιν ἐπικεκυφότα», Λουκιαν.)
2. (η μτχ. παρακμ. ως επίθ.) ἐπικεκυφώς
σκυφτός, καμπούρης.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ἐπικύπτῃ — ἐπικύπτω bend oneself over pres subj mp 2nd sg ἐπικύπτω bend oneself over pres ind mp 2nd sg ἐπικύπτω bend oneself over pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικυπτόντων — ἐπικύπτω bend oneself over pres part act masc/neut gen pl ἐπικύπτω bend oneself over pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικυψάντων — ἐπικύπτω bend oneself over aor part act masc/neut gen pl ἐπικύπτω bend oneself over aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικύπτει — ἐπικύπτω bend oneself over pres ind mp 2nd sg ἐπικύπτω bend oneself over pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικύπτοντα — ἐπικύπτω bend oneself over pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπικύπτω bend oneself over pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικύπτουσι — ἐπικύπτω bend oneself over pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπικύπτω bend oneself over pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικύπτουσιν — ἐπικύπτω bend oneself over pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπικύπτω bend oneself over pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικύψαι — ἐπικύπτω bend oneself over aor inf act ἐπικύψαῑ , ἐπικύπτω bend oneself over aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικύψαντα — ἐπικύπτω bend oneself over aor part act neut nom/voc/acc pl ἐπικύπτω bend oneself over aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπίκυπτε — ἐπικύπτω bend oneself over pres imperat act 2nd sg ἐπικύπτω bend oneself over imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”